Wydarzyło się w przeszłości

16 października

W 1980 roku w Inowrocławiu powstał NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich. Przewodniczącym został Henryk Łada.

Historia

Wybrane, ważne wydarzenia z historii Inowrocławia.

Początek strony