Wydarzyło się w przeszłości

25 czerwca

W 1922 roku w Solankach odbył się Zjazd Śpiewaków Okręgu Kujawskiego. Pierwsze miejsce zajął chór "Szarotka".
W 1927 roku w Inowrocławiu rozpoczął sie VIII Zjazd Katolicki, będący pierwszym w Polsce kongresem eucharystycznym. Uczestniczyli m.in. Prymas August Hlond oraz Urszula Ledóchowska, załozycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Konającego, beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1983 r.
W 1959 roku zmarł Adam Chudziński (ur. 1889), znany inowrocławski kupiec, właściciel księgarni, a później papierniczego "Hermes".

Rzeźba terenu

Model powierzchni terenu nad wysadem solnym Inowrocław Model powierzchni terenu nad wysadem solnym Inowrocław Przegląd Geologiczny, vol. 62, nr 2, 2014

Wysokość najwyżej i najniżej położonego punktu na terenie miasta

Miasto Inowrocław usytuowane jest na wysoczyźnie morenowej. Wysokości terenu wokół miasta wahają się od 85 do 95 m n.p.m W związku z istnieniem tzw. "guza Inowrocławskiego" wysokości terenu na obszarze miasta wynoszą od 100 do 102 m n.p.m. Najwyżej położonym punkt na terenie miasta ma rzędną 109 m n.p.m.i jest zlokalizowany w okolicy cmentarza przy ulicy Młyńskiej.

Na terenie miasta nie występują wyraźne formy dolinne. Najniżej położonymi terenami leżącymi w granicach administracyjnych miasta są obszary doliny Noteci, której dno leży około 12-13 m poniżej płaskiej moreny dennej, na której położona jest większa część Inowrocławia. Ponad to brak jest na terenie miasta Inowrocławia innych wyraźnych form dolinnych.

Stopień urozmaicenia rzeźby terenu

W związku z istniejącymi warunkami geologicznymi poza wzniesieniem wysadu solnego na terenie miasta Inowrocławia nie występują duże urozmaicenia rzeźby terenu.

Ukształtowanie terenu zdeterminowane jest lokalizacją miasta na tzw. "guzie Inowrocławskim" Ma on układ południkowy - dłuższa oś zorientowana jest na kierunku północ-południe, krótsza zaś wschód -zachód. Wypiętrzenie to ma u podstawy ok. 5 km natomiast szerokość jego wynosi 2,5 km. Stoki południowe i północne w górnej swej części są bardziej strome w dolnej natomiast o łagodniejszym nachyleniu. Mają one długości od 1 do 2 km. Długość krótszych boków (wschodnich i zachodnich) waha się od 100 do 250 m. Stoki te nie obniżają się w sposób regularny posiadają wyraźne załamania się linii spadku oraz spłaszczenia. Na terenie miasta występują także trzy lokalne wzniesienia o wysokościach względnych od 1 do 1,5 m (w rejonach ulic Laubitza, Orłowskiej i Młyńskiej a także przy Kościele NMP).

Pozostałe obszary miasta, jak również terenów przyległych, są płaskie z niewielkimi bardzo łagodnymi zmianami wysokościowymi.

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:14

Zaloguj się by skomentować
Początek strony