Wydarzyło się w przeszłości

07 maja

W 1868 roku w Łojewie urodził się Stanisław Przybyszewski, słynny pisarz, publicysta i tłumacz, czołowa postać Młodej Polski.
W 1984 roku zmarł Alojzy Drzewiecki (ur. 1924 w Inowrocławiu) pianiasta, współorganizator i nauczyciel inowrocłąwskiej szkoły muzycznej, wieloletni prodziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Pomnik Cesarza Wilhelma - prośba o datki

Prośba o datki na pomnik cesarza Wilhelma I Prośba o datki na pomnik cesarza Wilhelma I Piast. 1897, R. 2 nr 2 (10 stycznia)

10 stycznia 1897 roku w czasopiśmie Piast, dodatku do "Dziennika Kujawskiego"  pojawił się tekst nawołujący do wsparcia budowy w Inowrocławiu pomnika Cesarza Wilhelma I.

Tekst artykułu:

Pomnik Cesarza Wilhelma
w Inowrocławiu

Z łona zgromadzonych ku uczczeniu 25-letniej rocznicy pamiętnej bitwy pod Sedanem, wyszła i powitaną została ogólnym zapałem myśl, ażeby dostojnemu Założycielowi państwa niemieckiego, spoczywającemu w Bogu Wielkiemu Cesarzowi Wilhelmowi, postawić w setną rocznicę urodzin odpowiedni pomnik.

W tym celu odbyło się publiczne zebranie, które uchwaliło, ażeby wystosować odezwę do wszystkich patriotycznie usposobionych mężów powiatu inowrocławskiego w mieście i okolicy i zachęcić ich do współudziału w celu urzeczywistnienia tej wzniosłej myśli.

Wszystkie warstwy społeczeństwa powitały tę uchwałę z wielkim zapałem, okazując natychmiastową gotowość swoją do popierania dobrego dzieła przez zbieranie składek.

Jakkolwiek wpłynęły już znaczne datki, przecież wiele jeszcze potrzeba, ażeby módz postawić pomnik, któryby się godnie przedstawiał.

Odzywamy się więc do uczuć patriotycznych wszystkich mieszkańców z miasta i okolicy z prośbą, ażeby przez zbieranie składek i działanie w tym kierunku pomiędzy znajomymi i w stowarzyszeniach, starali się dopomódz do ukończenia tego szlachetnego dzieła.

 Piast. 1897, R. 2 nr 2 (10 stycznia)

  • Pomnik Cesarza WilhelmaI

Ostatnio zmieniany niedziela, 01 grudzień 2019 19:48

Ściągnij załącznik:

Skomentuj

Początek strony