Wydarzyło się w przeszłości

Nie mamy zapisanych wydarzeń z

19 maja

Klimat miasta Inowrocław

Zima na ulicy Toruńskiej w Inowrocławiu Zima na ulicy Toruńskiej w Inowrocławiu Pocztówka ze zbiorów własnych autora

Miasto Inowrocław pod względem regionalizacji klimatycznej należy do Dzielnicy Klimatycznej Pomorskiej, której klimat charakteryzuje się stosunkowo chłodnym latem i dość łagodną zimą.

Warunki klimatyczne panujące na terenie Miasta Inowrocław należą do umiarkowanych i w dużej mierze uwarunkowane są wpływami mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Charakteryzuje je duża wilgotność powietrza.

Parametry meteorologiczne opisujące warunki klimatyczne tego obszaru, będące wynikami wieloletnich obserwacji (w latach 1957-1971 dla temperatur i opadów, oraz 1956-1981 dla pozostałych czynników, a także w latach 1989 1998 i za rok 2003) opracowane zostały dla stacji klimatycznej położonej w Inowrocławiu (90 m n.p.m.). Zestawienie danych klimatycznych zawierają poniższe tabele 1 i 2.

Tabela 1. Parametry klimatyczne na stacji klimatycznej w Inowrocławiu. Lata 1957-1971 oraz 1956-1981.

Parametr Inowrocław
Średnia roczna temperatura powietrza [oC] 7,8
Średni roczny opad [mm] 782
Średnia prędkość wiatru [m/s] 2,9

Źródło: IMGW

Tabela 2. Parametry klimatyczne na stacji klimatycznej w Inowrocławiu. Lata 1989-1998 oraz rok 2003.

Parametr 1989 - 1998 2003
Średnia roczna temperatura powietrza [oC] 8,6 9,6
Średni roczny opad [mm] 454 400,3
Średni opad w okresie wegetacyjnym (kwiecień - wrzesień) 281 265,3
Średnia prędkość wiatru [m/s] 2,86 2,9

Źródło: IMGW

Najwyższe opady w ciągu roku, odnotowywane są w miesiącach letnich, najniższe w miesiącach zimowych od stycznia do marca. Średnia roczna wielkość opadów wynosiła w latach 1957 - 1971 ok. 782 mm, z kolei za okres od 1989 do 1998 roku, średnie roczne kształtują się na poziomie 455 mm. Widoczny jest więc spadek wielkości opadów na omawianym obszarze. Dla okresu wegetacyjnego (od IV do IX) średnia suma opadów atmosferycznych za lata 1989 - 1998 wynosi ok. 281 mm.

Występuje tu klimat nizinny, o cechach klimatu morskiego (łagodne zimy z częstymi odwilżami, z krótkim zaleganiem pokrywy śnieżnej) i kontynentalnego (przewaga opadów w okresie letnim). Charakteryzuje się także niewielką liczbą dni pochmurnych (stosunkowo duże usłonecznienie), upalnych i mroźnych, rzadko też występują silne wiatry. Przy czym w skali roku przewagę mają wiatry zachodnie, znaczny udział jest też wiatrów północno zachodnich i południowo zachodnich. Wiatry o małych prędkościach nie sprzyjają jednak oczyszczaniu atmosfery zanieczyszczonej pyłami przemysłowymi.

Teren Miasta Inowrocławia nie wykazuje znacznych dysproporcji w lokalnych warunkach klimatycznych. Jednak usytuowanie fizjograficzne związane z występowaniem specyficznych terenów solankowych wpływa na warunki meteorologiczne miasta, wprowadzając swoisty mikroklimat w Parku Solankowym.

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:15

Zaloguj się by skomentować
Początek strony