Wydarzyło się w przeszłości

16 maja

W 1921 roku w Inowrocławiu założony został Klub Sportowy "Goplania".
W 1945 roku na mocy uchwały Prezydium MRN utworzono w Inowrocławiu Sąd Rehabilitacyjny do rozpatrzenia spraw osób represjonowanych za wpisywanie się na niemieckie listy narodościowe.

Jakub Cieślewicz

Jakub Cieślewicz Jakub Cieślewicz Praca własna

Urodził się 16.VII.1846 r. w Strzelnie. W 1856 r. wstąpił do gimnazjum w Trzemesznie i po pół roku przeniósł się do Inowrocławia, gdzie w 1866 r. otrzymał maturę, a następnie w Gryfii i Halle w Niemczech studiował medycynę i zdobył tytuł doktora.

Po odbyciu w 1873 r. służby wojskowej powrócił do Strzelna i pracował jako lekarz. Będąc jeszcze uczniem w 1863 r. wspomagał polskich powstańców, a w 1873 r. należał do współzałożycieli Spółki Pożyczkowej, przekształconej później w Bank Ludowy. W 1884 r. dr Cieślewicz założył gazetkę polską "Nadgoplanin" w Strzelnie, a później był delegatem na sejm prowincjonalny. W 1919 r. niósł pomoc powstańcom wielkopolskim. Za działalność społeczną i lekarską przyznane mu były: Medal Pamiątkowy Powstańców Wielkopolskich, Krzyż Kawalerski Polonia Restituta w 1923 r. i dyplom honorowego obywatela Strzelna w dniu 4.I.1926 r. Zmarł 20.VII.1930 r.

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:18

Skomentuj

Początek strony