Wydarzyło się w przeszłości

24 czerwca

W 1410 roku wobec zakończenia terminu rozejmu, w godzinach wieczornych połączone załogi Inowrocławia i Brześcia Kuj. uderzyły na podtoruńskie posiadłości zakonne.
W 1989 roku zmarł Jan Mikołajewski (ur. 1906), długoletni nauczyciel języków rosyjskiego i łacińskiego w Gimnazjum Jana Kasprowicza.

Jan Dąbrówka

Jan Dąbrówka Jan Dąbrówka Praca własna

Jednym z najznakomitszych profesorów XV w. był rektor Akademii Krakowskiej Jan Dąbrówka, rodem ze wsi Dąbrówka w pow. inowrocławskim. Teolog kanonik w kościele św. Floriana.

W 1464 r. był on członkiem komisji reformy studiów uniwersyteckich, przyjaźnił się z Grzegorzem z Sanoka, razem z Janem Długoszem organizował Bursę Jerozolimską, na polecenie Kazimierza Jagiellończyka spełniał różne misje dyplomatyczne, szczególnie w sporze z Krzyżakami o Pomorze. W 1464 jako delegat w Toruniu zajął Dąbrówka postawę konieczności walki z Krzyżakami. Nie zapomniał tragicznych przeżyć z czasów najazdów krzyżackich, których był świadkiem. Miał on również poważny księgozbiór, który ofiarował Bibliotece Akademii Krakowskiej. Zmarł w Krakowie 11.1.1472 r.

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:18

Skomentuj

Początek strony