Wydarzyło się w przeszłości

Nie mamy zapisanych wydarzeń z

15 lipca

Jan Jańczak

Jan Jańczak Jan Jańczak Praca własna

Urodził się 1.VII.1862 r. w Inowrocławiu. Z zawodu był on malarzem, brał czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym. Przez swoje odczyty i przemówienia narażał się często władzom pruskim.

W związku z tym w 1906 r. musiał wyjechać do Berlina, ale i tam aktywnie pracował w Towarzystwie Malarzy Polskich, Towarzystwie Przemysłowców polskich, był założycielem i pierwszym prezesem "Sokoła", członkiem zarządu okręgu berlińskiego Związku Towarzystw Przemysłowych i Rzemieślniczych, należał do Komitetu Politycznego. Po pierwszej wojnie światowej wrócił do Polski i mieszkał w Poznaniu.

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:18

Zaloguj się by skomentować
Początek strony