Wydarzyło się w przeszłości

24 czerwca

W 1410 roku wobec zakończenia terminu rozejmu, w godzinach wieczornych połączone załogi Inowrocławia i Brześcia Kuj. uderzyły na podtoruńskie posiadłości zakonne.
W 1989 roku zmarł Jan Mikołajewski (ur. 1906), długoletni nauczyciel języków rosyjskiego i łacińskiego w Gimnazjum Jana Kasprowicza.

Jan Jańczak

Jan Jańczak Jan Jańczak Praca własna

Urodził się 1.VII.1862 r. w Inowrocławiu. Z zawodu był on malarzem, brał czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym. Przez swoje odczyty i przemówienia narażał się często władzom pruskim.

W związku z tym w 1906 r. musiał wyjechać do Berlina, ale i tam aktywnie pracował w Towarzystwie Malarzy Polskich, Towarzystwie Przemysłowców polskich, był założycielem i pierwszym prezesem "Sokoła", członkiem zarządu okręgu berlińskiego Związku Towarzystw Przemysłowych i Rzemieślniczych, należał do Komitetu Politycznego. Po pierwszej wojnie światowej wrócił do Polski i mieszkał w Poznaniu.

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:18

Skomentuj

Początek strony