Wydarzyło się w przeszłości

16 maja

W 1921 roku w Inowrocławiu założony został Klub Sportowy "Goplania".
W 1945 roku na mocy uchwały Prezydium MRN utworzono w Inowrocławiu Sąd Rehabilitacyjny do rozpatrzenia spraw osób represjonowanych za wpisywanie się na niemieckie listy narodościowe.

Lucjan Grabski

Lucjan Grabski Lucjan Grabski Praca własna

Ze Skotnik koło Kruszwicy pochodził działacz społeczny Lucjan Grabski (1842-1900). Po ukończeniu szkoły kadetów i odbyciu służby wojskowej mieszkał on przez pewien czas w Targowicy, w powiecie mogileńskim, a następnie w 1873 r. przeniósł się do Inowrocławia i został kierownikiem młyna parowego, a później dyrektorem cukrowni w Kruszwicy.

 

Poświęcał dużo czasu sprawom społecznym. W 1875 r. był współorganizatorem uzdrowiska inowrocławskiego, a w 1893 r. wydawnictwa, drukarni i księgarni "Dziennika Kujawskiego". Przez długie lata był członkiem Rady Miejskiej, Bydgoskiej Izby Handlowej, Wydziału Powiatowego i innych organizacji społecznych i gospodarczych. Zmarł w 1900 r.

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:17

Skomentuj

Początek strony