Wydarzyło się w przeszłości

24 czerwca

W 1410 roku wobec zakończenia terminu rozejmu, w godzinach wieczornych połączone załogi Inowrocławia i Brześcia Kuj. uderzyły na podtoruńskie posiadłości zakonne.
W 1989 roku zmarł Jan Mikołajewski (ur. 1906), długoletni nauczyciel języków rosyjskiego i łacińskiego w Gimnazjum Jana Kasprowicza.

Zygmunt Wilkoński

Zygmunt Wilkoński Zygmunt Wilkoński Praca własna

Syn powstańca z 1831 r., pochodził ze Stołężyna. Studiował we Wrocławiu, Heidelbergu, a następnie w Berlinie, gdzie uzyskał tytuł doktora praw. Pracował w sądzie w Poznaniu i Bydgoszczy, a następnie przeniósł się na Kujawy i tu przyczynił się do powstania Towarzystwa Pożyczkowego, przekształconego w 1889 r. w Bank Ludowy w Inowrocławiu.

Był współzałożycielem młyna parowego, inicjatorem budowy cukrowni w Janikowie i założycielem uzdrowiska w Inowrocławiu. W uznaniu zasług społeczeństwo Inowrocławia postawiło w 1937 r. doktorowi Wilkońskiemu w parku uzdrowiskowym pomnik, zburzony później przez hitlerowców. W 1956 r. pomnik dr Wilkońskiego został ponownie wzniesiony.

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:16

Skomentuj

Początek strony