Wydarzyło się w przeszłości

19 czerwca

W 1949 roku podczas Ogólnoplskich Igrzysk Spoerotwych w Warszawie, złoty medal w turnieju koszykówki zdobyła reprezentacja Pomorza oparta na zawodnikach SKS "Kasprowicz" przygotowanych przez prof. Józefa Bączkowskiego.

Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Kościół pw. Św. Józefa Kościół pw. Św. Józefa Ze zbiorów własnych autora

Kilka słów o kościele

 23 X 1922

Akt erygowania parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przez Kurię Metropolitalną w Gnieźnie – decyzja Prymasa Polski J.E Ks. Kardynała Edmunda Dalbora.


24 XI 1922

Zatwierdzenie aktu erygowania nowej parafii przez władze państwowe decyzją wojewody poznańskiego C. Michowskiego. Dekret wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 1923 r. Akt erygowania zakreśla granice parafii wyłączając jej teren z dwóch parafii już istniejących tj. parafii pw. Św. Mikołaja i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.


01 IV 1923

Zarząd parafii powierzony zostaje Ks. Radcy Stanisławowi Kubskiemu. Parafia liczy pięć tysięcy wiernych.


17 VIII 1934

Członkowie dozoru kościelnego i rady parafialnej podejmują decyzję budowy. Dokumentacje techniczną wykonuje inż. architekt Stefan Cybichowski z Poznania. Budowę powierza budowniczemu Sylwinowi Kościelnemu.


02 VIII 1936

Ks. Kanonik Stanisław Kubski dokonuje poświęcenia miejsca pod kościół.


1937

Stanęła strzelista kwadratowa wieża.


27 IX 1938

J.E. Biskup Antoni Laubitza dokonuje wmurowania kamienia węgielnego.


1944

Fronton i mury kościoła wyciągnięte prawie aż po dach zostają niszczone przez okupanta niemieckiego przez wysadzenie dynamitem. Pozostają ruiny...


15 IX 1946

Aktem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz decyzją Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Warszawskiego J.E. ks. Kardynała Augusta Hlonda parafia powierzona zostaje ks. Adamowi Fabianowskiemu – obejmującemu zadania proboszcza.


1947

Usuwanie gruzów.


1948 – 1952

W trudnych, pełnych przeszkód warunkach podjęcie zaczętego dzieło przed wojną – budowy kościoła.


10 IX 1950

Parafia przeżywa poświęcenie kamienia węgielnego. W uroczystości tej uczestniczy i poświęcenia dokonuje J. E. .ks. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Warszawski ks. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski.


16 V 1952

Bp. Biernacki dokonuje poświęcenia Groty N.M.P. we wieży kościoła. W prezbiterium świątyni założono trzy witraże projektu O. Efrema z Kcyni – praca p. Powalisza z Poznania.


07 IX 1952

Poświęcenie kościoła przez J.E. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski.


1958

Pierwsze Misje parafialne,


03 VI 1964

Parafia otrzymuje relikwie św. Klemensa i św. Urbana, które wmurowane są w płytę głównego ołtarza. Aktu konsekracji dokonuje J.E. Kardynał Stefan Wyszyński –Prymas Polski.


02 VI 1970

Parafia otrzymuje zezwolenie na budowę plebani.


21 VIII 1972

Przeprowadzka do nowej plebani.


07 IX 1972

Ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński dokonuje poświęcenia plebanii.


2-3 IX 1978

Nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.


1983

tynkowanie kościoła oraz zainstalowanie elektronicznych dzwonów.


1985

Malowanie wnętrza kościoła.


1986

Zmiana wystroju prezbiterium na metaloplastykę i marmur. Projekt mgr Ostrzołek z Katowic.


17 VI 1996

Nawiedzenie parafii i miasta przez kopię figury Matki Bożej Fatimskiej.


1998

Uruchomienie ogrzewania gazowego kościoła – promienniki.


1999 - 2001

Malowanie kościoła, wymiana okien, wymiana stropu podwieszanego w nawie głównej, wymiana stropu w prezbiterium, założenie balustrady na chórze, częściowa wymiana instalacji elektrycznej w kościele, zaadoptowanie pomieszczeń pod kościołem na salki parafialne [w tym kotłowni].


31 12 2000

Poświęcenie Krzyża Tysiącleci postawionego z inicjatywy ks. Proboszcza Antoniego Balcerzaka na skwerze przy kościele Garnizonowym Św. Barbary.


2005 – 2007

Renowacja witraży w nawie głównej wraz z wmontowaniem w specjalne ramy i szyby.


X 2006

Poświęcenie Kaplicy Bożego Ciała – Kaplicy całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu.


2008

Renowacja bocznych witraży w nawie głównej od strony zakrystii.


IV 2009

Wyłożenie kostki brukowej przed plebanią wraz w wyprowadzeniem studzienek i zabezpieczeniem instalacji wodno-kanalizacyjne.


26 X 2010

poświęcenie nowej chrzcielnicy.


IV 2011

poświęcenie nowego Krzyża  Misyjnego.


VII-XI 2011

gruntowny remont plebanii (wymiana wszystkich okien, instalacji centralnego ogrzewania, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, częściowa przebudowana pomieszczeń, wymiana podłóg, malowanie).


VII-VIII 2012

nowe pokrycie dachu w nawie głównej wraz z pełnym ociepleniem i orrynowaniem


VII-IX 2013

gruntowy remont kościoła ( wymiana posadzki, zmiana ogrzewania - likwidacja promienników, montaż ogrzewania podłogowego, częściowa wymiana instalacji elektrycznej).

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:12

Zaloguj się by skomentować
Początek strony