Wydarzyło się w przeszłości

Nie mamy zapisanych wydarzeń z

21 lipca

Piotr Strzelecki

Piotr Strzelecki

Jan Jańczak

Urodził się 1.VII.1862 r. w Inowrocławiu. Z zawodu był on malarzem, brał czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym. Przez swoje odczyty i przemówienia narażał się często władzom pruskim.

Jan Dąbrówka

Jednym z najznakomitszych profesorów XV w. był rektor Akademii Krakowskiej Jan Dąbrówka, rodem ze wsi Dąbrówka w pow. inowrocławskim. Teolog kanonik w kościele św. Floriana.

Jakub Jasiński

Poeta, działacz i wybitny rewolucjonista, uczestnik powstania kościuszkowskiego. Pochodził on z drobnej szlachty kujawskiej. Urodził się w 1759 r. prawdopodobnie w Szarleju, gdzie ojciec jego był zarządcą klucza dóbr - Szarlej, Korczyn, Góra, Bożejewice. J. Jasiński przeszedł do historii jako bohater walk o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach Rzeczypospolitej szlacheckiej i przedstawiciel najbardziej wówczas radykalnych poglądów społecznych.

Jakub Cieślewicz

Urodził się 16.VII.1846 r. w Strzelnie. W 1856 r. wstąpił do gimnazjum w Trzemesznie i po pół roku przeniósł się do Inowrocławia, gdzie w 1866 r. otrzymał maturę, a następnie w Gryfii i Halle w Niemczech studiował medycynę i zdobył tytuł doktora.

Henryk Fryderyk Hoyer

Henryk Fryderyk Hoyer był synem Ferdynanda i Heleny z Trzcińskich, która wkrótce po porodzie zmarła. Do dziesiątego roku życia mieszkał w Inowrocławiu. Szybko został wprowadzony w arkana wiedzy aptekarskiej, a jego chęć zdobycia wiedzy medycznej zapewne radowała ojca, który pragnął, by syn przejął po nim rodzinny interes.

Franciszek Posadzy

3.VI.1843 r. w Szymborzu, urodził się Franciszek Posadzy, dobry gospodarz i szeroko znany polski działacz społeczny i kulturalny.

Bronisław Niklewski

8.IX.1879 r. w Inowrocławiu urodził się Bronisław Niklewski, pedagog i przyrodnik, członek PAU. Prowadził badania z zakresu mikrobiologii, chemii rolnej i nawożenia, fizjologii roślin i ogłosił ok. 80 prac i podręczników m. in. "Obornik" (1926 .r.), "Fizjologia roślin" (1933 r.), "Nawożenie roślin na ziemiach polskich" (cz. l-2, 1948-1949). Zmarł 20.1.1961 r. w Poznaniu, gdzie przez wiele lat był profesorem.

Bartłomiej Nowak

Przywódca chłopów kujawskich w powstaniu styczniowym. Urodził się 23.VIII.1823 r. w Jaksicach koło Inowrocławia. Działał zwłaszcza na terenie Kujaw Wschodnich i tam otrzymał nominację na majora, a później pułkownika. Po stłumieniu powstania wrócił w rodzinne strony i tu wpadł w zastawioną przez władze pruskie zasadzkę.

Albert Abraham Michelson

W Strzelnie urodził się 19.XII.1852 r. Albert Abraham Michelson (zmarł w 1931 r.) - syn właściciela małego sklepiku i córki miejscowego lekarza Rozalii Przyłubskiej.

Agnieszka Pachałko

W Inowrocławiu urodziła się najpiękniejsza Polka - Miss Polski '93 i Miss International '93 - Agnieszka Pachałko. Podczas konkursu Miss Polski została również uznana Miss Publiczności.

Strona 7 z 8
Początek strony